klimatyzacja klimatyzatory | klimatyzacja, klimatyzatory, wentylacja

podział kosztów

Proszę zwrócić uwagę na jedno:
podzielniki to jedyny system pozwalający podzielić koszty związane z indywidualnym poborem ciepła. Problem polega na tym, że regulaminy są całkowicie błędnie konstruowane, nie oddają specyfiki wielkopłytowego budownictwa.
Wbrew pozorem istnieje kilka sposobów kradzieży ciepła z ominięciem rejestracji przez podzielniki. Ze względu na b.wysokie koszty ciepła w Polandii obniżenie kosztów dla większości dokonuje się rabując mniejszość. Bez regulacji ustawowych nie ma mowy o zmianach.
W spółdzielniach panuje logika 1+1=4 i nic tego nie zmieni.
Tak naprawdę problem przenikania ciepła przez mieszkania na tle podanych absurdów jest trzeciorzędny – oczywiście będzie się nasilał za kilka lat jak w wielkiej płycie będzie coraz więcej pustostanów.

Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, problem jest tym bardziej pierwszorzędny im bardziej w regulaminie preferuje się udział kosztów zmiennych w kosztach ogólnych. W przykladzie który podalem, w nieogrzewanym całą zimę mieszkaniu woda nie zamarzła, ciepło nie było z nieba tylko od sąsiadów. Podział kosztów był 50:50 więc nie tak absurdalny jak w opracowaniu „Analizy” ale nadal sąsiedzi za mnie płacili.

1. Konstrukcja regulaminu taka jak opisana w Analizach
2. Podwójny pion ma około 100W mocy przy 5 w mieszkaniu mamy juz 500W
Sciana z 1 sąsiadem ma powierzchnie około 2,5m*10m = 25 m2, przy przenikalności cieplnej ściany 2,5 W/(m2*deltaT) = mamy 25m2*2,5*6=375W , zakładając że różnica między mieszkaniami to 6C.
Oczywiście jeśli masz dookoła niegrzejących sąsiadów lub pustostany to problem jest I-rzędny.

Pytanie dlaczego zarządcy nie chcą zmian lub robią je wbrew logice:
1) Ci co płacą poniżej średniej dostają niezasłużony bonus, Ci co powyżej płacą reszcie do kieszeni. A kto popiera zarząd na walnym – czyż nie większość?
2) Przy sztywno określonych proporcjach dochodzimy do absurdów. Logicznym jest (patrz analiza), że jak nie grzejemy to cześć zmienna również maleje. W granicznych sytuacjach opłata zmienna stanowi tylko 5% kosztów, pozostałe 95% to koszty od m2.

norma PN-EN-834 (wskazania podzielnika są wprost proporcjonalne do oddawanego przez grzejnik ciepła) ->
Qi/Qc=Wi/Wc gdzie:

Qi – ciepło oddane przez grzejnik i
Qc – ciepło oddane przez wszystkie opomiarowane grzejniki
Wi – wskazania podzielnika na grzejniku i
Wc – suma wskazań na wszystkich opomiarowanych podzielnikach.

Wobec czego przy prawidłowym montażu podzielników zgodnie z normą jesteśmy w stanie określić współczynnik sprzężenia a tym samym oszacować ilość ciepła oddawanego przez grzejnik (prościej przeliczyć jednostkę na rachunku na jednostkę ciepła )(podzielnik nie jest urządzeniem pomiarowym gdyż wskazuje bezwymiarowe jednostki i pomiar ciepła nie zależy TYLKO od urządzenia – ale jeśli podzielnik jest prawidłowo zamontowany (norma), dobrane są odpowiednie wskaźniki dla poszczególnych typów grzejnika itd. to przeliczenie jednostek na ciepło jest jak najbardziej właściwe.)
Proszę zauważyć, że aby wyznaczyć Qc wystarczy dokonać pomiaru ciepłomierzem na 1 grzejniku (lub kilku reprezentatywnych by zmniejszyć błąd):
Qc = (Wc*Qi)/Wi
Problem przenikania ciepła z mieszkania do mieszkania można pominąć gdy jeden z sąsiadów trzyma 23 stopnie a drugi 22.

Skocz do góry