klimatyzacja klimatyzatory | klimatyzacja, klimatyzatory, wentylacja

pompa

O pompach ciepła

 

Sekcja ta zawiera informacje ogólne na temat pompy ciepła technologii. To wyjaśnia, dlaczego technologia ta jest korzystna, jak to działa i co typowe aplikacje są.Informuje także o różnych rodzajach pomp ciepła i innych płynów roboczych.

 

Informacje są podzielone na następujące części:

 • Jak pompy ciepła osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji CO2: wprowadzenie
 • Technologia pompy ciepła: dwa główne typy pomp ciepła
 • Źródła ciepła
 • Wydajność pompy ciepła
 • Przegląd głównych płynów roboczych
 • Pompy ciepła w przemyśle
 • Pompy ciepła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych
 • Typowe skróty
 • Ciepło dostarczone przez pompę ciepła jest teoretycznie suma ciepła pochodzących od źródła ciepła i energii potrzebnej do napędzania cyklu. W stanie równowagi wydajność elektryczną pompą ciepła sprężania w danym zestawie warunków temperatury określa się jako współczynnik wydajności (COP). Jest on definiowany jako stosunek ciepła dostarczanego przez pompę ciepła i energii elektrycznej dostarczanej do sprężarki.

  Dla silnika i pompy ciepła napędzane termicznie wydajność wskazuje współczynnika energii (ZA). Dostarczona energia jest wyższa wartość opałową (HHV) na paliwo dostarczane. Elektrycznie napędzanych pomp cieplnych ZA może być również określona przez pomnożenie COP z wydajności energetycznej.
  Lub na COP z pompy cieplnej jest ściśle związane z różnica temperatury, tj. różnica między temperatury źródła ciepła, a temperatura na wyjściu pompy. COP idealnej pompy ciepła zależy wyłącznie od temperatury kondensacji i różnica temperatury (kondensacja) – temperatura parowania. Rysunek 1 przedstawia COP idealnego pompy ciepła w zależności od temperatury, w którym windy temperatury źródła ciepła jest 0 ° C. Przedstawiono również zakres rzeczywistych COP dla różnych typów i rozmiarów rzeczywistych pomp ciepła w różnych wyciągów temperatury.

   
  Stosunek rzeczywistej COP pompy ciepła i COP idealnym jest zdefiniowany jako wydajności Carnota. Wydajności Carnota wynosi od 0,30 do 0,5 w małych pompach ciepła elektrycznych i 0,5 do 0,7, w bardzo dużych systemach elektrycznych wydajnych pomp cieplnych. wskazanie osiągalnej COP / os dla różnych rodzajów pompy ciepła w 0 ° C, odparowuje, a temperatura 50 ° kondensacji C przedstawiono w tabeli 1..

   

Skocz do góry